čtvrtek 2. června 2011

Prostějovská letiště za 2. světové války - I. část

 Letiště na území města Prostějov byla dohromady 3. Letiště Prostějov I., Prostějov II. (Prostějov- Stichovice, Mostkovice) a letiště aeroklubu Prostějov, který vznikl po 2. světové válce na tzv. Vojenské louce u silnice do Kralic na Hané (dnes průmyslová zóna). Výstavba letiště Prostějov I. byla zahájena v roce 1923 po rozhodnutí o přemístění leteckého učiliště z Chebu do Prostějova. Letecký provoz zde byl zahájen v roce 1925. Výstavba letiště byla zakončena v roce 1931. V roce 1937 bylo dokončeno druhé Prostějovské letiště u Moskovic, které mělo pomoci zředit houstnoucí letecký provoz na letišti Prostějov I.

V březnu 1939 byla obě Prostějovská letiště obsazena německou armádou a zařazena do letecké činnosti Luftwaffe. Tak jako na většině okupovaných letišť v protektorátu byla i ta prostějovská využívána převážně školními jednotkami. V Prostějově to byla konkrétně FFS A/B 71

Flugzeugführerschule A/B 71 (FFS A/B 71)


 

 

Letecká škola FFS A/B 71 byla založena 1. 4. 1938 na základně Breslau- Gandau jako FFS E (A/B) Breslau-Gandau. Po několika přesunech a změnách jmen byla již jako Flugzeugführerschule A/B 71 (FFS A/B 71) 1. 10. 1940 přesunuta na letiště Prostějov I., jako satelitní plochy jí měly sloužit letiště ve Stichovicích, Vyškov a Benešov. 15. 10. 1943 se přejmenovává na Flugzeugführerschule A 71 a v prosinci 1943 je sloučena s Flugzeugführerschule A 12 (FFS A 12) čímž defacto zaniká. Letouny FFS A/B 71 jsou rozeznatelné podle znaku letecké školy, který byl umístěn na boku trupu. Ten je tvořen okřídleným štítem ve kterém je na žlutém pozadí mýtický gryf tyčící se z moře, pocházející ze znaku města Stolp. Velitelem školy je Obstlt. Walter Böhnke. 

 

<na snímku vpravo Obstlt. Walter Böhnke gratuluje leteckým kadetům FFS A/B 71 v Prostějově. První zleva je Oberleutnant Paul Georg Schaffrath, později příslušník stíhací eskadry JG300 (Zdroj: Michael Schaffrath)


Letecký park tvořila rozmanitá skladba letounů, jak německé, tak kořistní československé provenience.

Typy letounů ve výzbroji FFS A/B 71: Aero A-304, NAA-64, FW-44, He-72, Ar-96, FW-58, Be-51, FW-56, Ar-66, Letov Š-328, He-51, He-70, Bü-131 a Praga E-39

V roce 1941 oddíl RAD na letišti prováděl výstavbu drenáže, kvůli problémům s podmáčením plochy. Při této příležitosti vznikla celá řada fotografií letiště, letounů a pozemních prací. Díky těmto fotografiím je možné nahlédnout do typové skladby této letecké školy v dosud nebývalém rozsahu. Mou snahou bude rekonstruovat podoby některých letounů FFS A/B 71, jak je zachytily fotografie příslušníků RAD.

Jedním ze stěžejních typů školních jednotek Luftwaffe je Arado Ar-96B. V roce 1941 bylo zachyceno na letišti v Prostějově minimálně 3 letouny tohoto typu. Imatrikulace prvních dvou je KF+CG (W. Nr. 4031) a KF+CJ (W. Nr. 4034) . Oba letouny jsou známé z fotografie z pravého boku, KF+CG má, na rozdíl od +CJ žlutou příď. Oba letouny pocházejí z produkce závodu Letov v Praze.

Arado Ar-96B KF+CG W. Nr. 4031 

 

 

 

 

 

 

foto: www.ebay.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: sbírka autora

Arado Ar-96B KF+CJ W. Nr. 4034 

 

 

 

 

 

foto: www.ebay.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: sbírka autora

Další fotografie na letoun Ar-96B FFS A/B 71, jiná barva vrtulového kuželu a spodního krytu motoru napovídá, že se jedná o jiný letoun než předchozí dva.