středa 22. února 2017

Osudový omyl – Aneb první a poslední přistání proudového letadla na letišti Neředín

Letiště Olomouc- Neředín je jedno z nejstarších letišť v Československu. I přes tento fakt však nebylo po druhé světové válce již dále rozšiřováno a nikdy nebylo délkou VPD uzpůsobeno na provoz proudové techniky. I přesto všechno však k jednomu pokusu o přistání tryskového stíhacího letadla na letišti došlo. Nebyl to však záměr, ale osudový omyl.

Osudový omyl

Dne 21. května 1983 byl krásný den s ideálními letovými podmínkami. Z letiště Přerov- Bochoř v 10:11 startuje dvojice stíhačů Mig-21F od 1-lšp. Tato jednotka spadala pod letecké učiliště v Košicích a na letišti v Přerově na těchto letounech probíhal pokračovací výcvik budoucích stíhacích pilotů. Zatímco na letišti v Košicích se kadeti naučili základy létání na proudových typech L-29 a L-39, v Přerově je čekaly výkonější Mig-21 a Suchoj Su-7.

 

‹ Letoun Mig-21F-13 "0618" ze stavu 1.lšp, letoun, který se stal osudný Salemu Omranu Abughrarovi" (Zdroj: forum.valka.cz)


Jako jeden ze zmiňované dvojice tedy letěl kadet 4. Ročníku VLU Košice Salem Omran Abughrara (nar.4.5.1960) z Libye. Byl mu přidělen index "D" jako David, další letoun měl volací index "L" jako Ludvík. Na území republiky v té době probíhal současně s našimi piloty i výcvik pilotů ze spřátelených zemí Varšavské smlouvy a Libyjští kadeti zde nebyli ojedinělí. Abughrara měl za úkol provézt první samostatný výškový let v nadzvukové rychlosti M=1,6 ve výšce 14000 metrů na předem dané trati. Svůj úkol však nesplnil dobře, protože oproti rozkazu vystoupal na plnou forsáž až do výšky 17300 metrů, čímž spotřeboval více paliva, než bylo plánovánoo. Poté prudce klesal do výšky 13000 metrů a následně až do 2000 metrů. Po provedení úkolu se v letounu s číslem 0618 na přídi Salema Abughrary rozsvítila kontrolka nízkého stavu paliva v nádržích. Pilot mířil zpět na základnu do Přerova. Zde se však roztočilo kolo série pochybení, které vedly ke ztrátě života pilota.

Pilot se snažil co nejrychleji klesat k základně. Při tom navázal spojení s řídícím létání v Přerově. Salem, který neznal krajinu pod sebou, uviděl v dálce letiště a v domnění, že se jedná o přerovskou základnu, žádal o povolení k přistání. Řídící létání neudal včas polohu obou letounů a řídící přistání na letišti Přerov zaměnil letoun Salema Abughrary s druhým strojem s volacím kódem Ludvík. Díky tomu Salem přeletěl Přerov a pokračoval dál na sever. Dispečer, který se snažil obě letadla identifikovat a navézt na přitání bombardoval oba piloty povely. Zde však přišla další chyba, tentokrát ze strany pilota. Ten si zvedl štítek přetakového oděvu, aby lépe viděl, ale bylo mu tím pádem hůře rozumět, co říká. Tento postup nebyl zakázaný, ale ztížil vzájemnou komunikaci

V té době se však Abughrara nenacházel nad letištěm Přerov, ale mířil přímo na VPD letiště Neředín. VPD, na kterou neznalý Abughrara mířil, má však délku 420 metrů a sloužila pro rozjezd těžkých vrtulníků sovětské armády. Při přistání směrem od západu je VPD směrem do kopce po dalších cca 300 metrech přechází horizont v nezastavěnou plochu louky, která sloužila v té době jako rumiště, skládka stavebních odpadů a cvičná plocha pro armádu.

‹ orientační mapka s vyznačeným směrem přistání a havárie letounu Mig-21F na neředínském letišti. Zdroj: www.mapy.cz


Vystresovaný žák Salem Abughrara v důsledku nedostatku paliva nasadil okamžit na přistání,Poslední hlášení : "Vidím dráhu" "jdu na přistání" vypadalo, že je vše v pořádku. Pilot při přistání z nepochopitelných důvodů nevysunul ani brzdící štíty, kterými je Mig-21F vybaven pro zkrácení doběhu a stejně tak nepoužil brzdící padák. Mig-21 tvrdě dosedl na na asfaltový pás, letoun dvakrát odskočil v důsledku vysoké rychlosti. Po přejetí konce dráhy stroj po trávě pokračoval dále vpřed , přeskočil horizont a prorazil plot ohraničující letiště v šíři 15 metrů. Ve vysoké rychlosti překonal několik terénních nerovností, avšak na poslední z nich došlo k destrukci letounu. Letoun se rozpadl na několik částí a zadní část stroje začala hořet. Kabina se utrhla a zkončila dál po směru zběsilé jízdy. Pilot býl působením odstředivé síly vymrštěn z kabiny i se sedačkou a nárazem o zem zahynul.

Trosky stroje byly uhašeny letištními hasiči, pilotovi však již nebylo pomoci. Podle pozdějšího vyšetřování bylo zjištěno, že stav paliva v letounu byl asi 100 litrů pohonných hmot. K havárii dorazila kromě sovětských vojáků také pohotovostní hlídka SNB. Zabezpečit bylo nutno nejen místo požáru, ale také bylo třeba zajistit kanonovou munici, která se vlivem jízdy terénem a následným nárazem rozletěla okolo místa nehody. Letoun Mig-21F-13 výrobního čísla 760618 byl kompletně zničen. Z vyšetřovacího spisu vyplývá, že hlavními vyníky nehody jsou řídící létání a přistání, kteří si včas nezjistili letcovu polohu a věřili jeho hlášením a dopustili ztrátu jeho polohy, dále včas nevyužili všech stanovených postupů pro rychlé opětovné zjištění polohy. Dalšími z okolností jsou však také nedodržení letové osnovy pilotem, který se svým přičiněním dostal do palivové nouze a byl nucen jednat pod tlakem, hrubé nedostatky při pokusu o přistání. Řídící létání také nerozuměl jasně informacím o stavu paliva letounu, čímž byl připraven o možnost nařídit pilotovi katapultáž místo riskantního přistání.

‹ Ohořelý trup letounu 0618, s motorem a ocasními plochami, v pozadí sídliště na Tabulovém vrchu a vzadu věže olomouckého Dómu


‹ Utržená kabina stroje, zajímavostí je, že kryt kabiny je stále zavřený, ale rozbitý. Kryt rozbila sedačka s pilotem, která se utrhla a prorazila překryt kabiny i s pilotem


‹ Vstupní konus trupu zůstal ležet na hromadě hlíny, vpravo v pozadí za lučním kvítím lze spatřit olomoucký vodojem


‹ Serie leteckých snímků z vyšetřovacího spisu, zde letecký pohled ze západu ve směru od letiště. Jasně jde vidět "trasu" dojezdu Migu-21 a místo jeho konečné destrukce.


‹ Další pohled na místo havárie ze severu, v poli stojí vrtulníku Mil Mi-4 ČS letectva, stromy v pozadí lemují polohu současného heliportu LZS.


‹ Snímek od východu ukazuje jasně rozmístění trosek stroje, úplně vepředu vlevo je utržená kabina, více v pozadí ohořelá ocasní část.


ZDROJE:
- Vyšetřovací spis 4OPv 182/83 - http://forum.valka.cz/topic/view/51502/MiG-21F-13-0618
- Vzpomínky p. Zdeňka Josefíka z Přerova
- Múzeum letectva Košice
- Vzpomínky Jiřího F. Šišky
- za zprostředkování snímků děkuji Vildovi ŠVACHO z Plzně
- za zprostředkování Vyšetřovacího spisu děkuji Pavlu Krejčímu z Prahy- diky PAVLE!